Keitä YKIläiset ovat?

YKI:n 7-ottelu ja yhteishenki kohdillaan. Kuva: Julius Elfving

Ympäristöteekkarikilta YKI on Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan alayhdistys. Toimimme vajaan 300 ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijan edunvalvojana, kohtaamispaikkana ja yhdistäjänä. Keväällä 2017 Kiltamme täytti 24 vuotta.


Ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelma kuuluu TTY:n Luonnontieteiden tiedekuntaan ja se perustaakin toimintansa ja opetuksensa luonnontieteisiin ja tekniikkaan. Opetuksessa kiinnitetään huomio uusiutuviin ja ympäristöpäästöjä vähentäviin tuotantotekniikoihin ja energialähteisiin, materiaalien säästöön ja kierrätykseen sekä luonnonmukaisiin puhdistusmenetelmiin. 

YKI:n fuksit 2010 Wappukulkueessa. Kuva Antti Järvinen

Jäsenistömme saa Suomessa ainutlaatuisen koulutuksen sekä ympäristö- että energiatekniikan perusteisiin, joista he jatkavat opintojaan mieleisiinsä pääaineisiin.Tutkinto-ohjelmastamme valmistuukin osaavia ammattilaisia ympäristö- ja energia-alan tarpeisiin. Pääainevaihoehtojamme ovat voimalaitos- ja polttotekniikkaa, vesi- ja jätehuoltotekniikka, kemia, energiatehokkuus, turvallisuustekniikka ja ympäristöjohtamista sekä englanninkielinen bioengineering.


YKI:n 15v vuosijuhlat

Killan tehtävänä on ajaa opiskelijoiden etua. YKI järjestää jäsenilleen paljon erilaisia tapahtumia esim. opintoihin ja leppoisaan yhdessäoloon liittyen. Killan valtteja ovat hyvä yhteishenki ja tasapuolinen sukupuolijakauma. Vuosittain opintonsa aloittaa nelisenkymmentä uutta ympäristöteekkaria, jotka tunnistaa vihreistä haalareistaan.Järjestämme jäsenistöllemme monipuolisesti tapahtumia aina koulutukseen liittyvistä infotilaisuuksista yritysvierailuihin sekä monenlaisia vapaa-ajan tapahtumia aina liikuntavuoroista ja luontoretkistä bileisiin ja saunailtoihin. Lisäksi huolehdimme joka vuosi uusien ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijan sopeuttamisesta ja ryhmäyttämisestä yliopistomaailmaan järjestämämme tutor-toiminnan avulla. Jäsenistöämme yhdistää halu ja hyvä motivaatio opiskella ja työskennellä kestävän kehityksen parissa.


YKI:n fuksit 2012 ja uudet haalarit.